pátek 17. června 2016

Tichý zabiják oxid uhelnatý - nepodceňujte revize!

Celkové množství případů otravy oxidem uhelnatým je ročně odhadováno na 1000-1500.
Zvyšování počtu postižených osob je způsobeno zejména zanedbáváním pravidelných revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody, plynových kotlů, údržby a čištění komínů a spalinových cest.


Vzniká jako vedlejší produkt nekompletního spalování uhlíkatých látek nejčastěji:

  • při hoření různých spotřebičů na zemní plyn nebo propan-butan ( oba tyto užitkové plyny jsou primárně netoxické) ve špatně ventilovaných malých prostorách, kde při nedokonalém hoření a spalování uhlíku dochází k produkci CO (koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech).
  • ve výfukových plynech benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů, které obsahují vysoké procento CO- v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru může dojít k jeho toxickému působení (garáže, výrobní haly, studny, sportovní haly, zimní stadiony, ale také rušné křižovatky velkoměst, vodní plochy při závodech závodních člunů apod.).
  • jako součást kouřových zplodin při hoření v ohništích a krbech, kde při nedokonalém odvodu spalin komínem v nedostatečně větraných místnostech dochází k jeho hromadění
  • vzniká při požárech uvnitř budov, přítomnost dalších toxinů z různorodých hořících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy)
  • vzniká v průmyslových provozech, u vysokých pecí při výrobě oceli, může se hromadit v nedokonale odvětraných důlních provozech

Prevence

V každé místnosti s umístěným spotřebičem by měla být dostatečným způsobem zajištěna cirkulace vzduchu, mělo by být zajištěné větrání. 
Všechny revize a kontroly by měly být prováděny pravidelně a v řádném termínu.


První pomoc

Pozor - při vysokých koncentracích hrozí nebezpečí i zachráncům!
Vyvětrat, vynést postiženého ven, hlídat stav vědomí a dýchání. 
Při krátkodobém vystavení CO se stav obvykle rychle upraví.
Otrava CO je kritická a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.