pátek 29. července 2016

Zvýšený výskyt bodavého hmyzu a první pomoc při bodnutí

Letní teploty s sebou přináší zvýšený výskyt bodavého hmyzu

Hasiči každodenně vyjíždějí k zásahům spojeným s odstraněním včel, vos a sršňů.

S teplým počasím přibývá výjezdů z důvodu výskytu nebezpečného hmyzu. V květnu a červnu se nejčastěji jedná o včely, které hledají místo pro svou matku. Vosy se ve zvýšené míře vyskytují nejvíce v červu, a to ve spárách zdiva, na balkonech bytů, v podbití domů, v okolí ovocných stromů apod. Sršni létají nejvíce v srpnu a září.

Hasiči musí být při likvidaci roje chráněni včelařskou kuklou, rukavicemi a vhodné je použití včelařské kombinézy. Hmyz by měl být odchytáván nejlépe v ranních či večerních hodinách, kdy není rozlítaný a je tak odstraněno nejvíce jedinců. Roj lze zklidnit vodní mlhou či kouřem. Poté je sklepnut do rojáčku nebo je možné použít průmyslový vysavač. Na špatně přístupných místech např. zdivo za trámy, spáry apod. jsou hnízda likvidována za pomoci insekticidů.

Profesionální a dobrovolní hasiči HZS Královéhradeckého kraje zasahovali od začátku května již v téměř 60 případech výskytu bodavého hmyzu. Se zvyšováním teplot lze předpokládat zrychlený nárůst tohoto čísla.

Pokud ve svém obydlí či v jeho těsné blízkosti objevíte velké hnízdo bodavého hmyzu, které vás bezprostředně ohrožuje, zavolejte linku 112 nebo v případě, že nehrozí akutní nebezpečí situaci konzultujte s velitelem JSDH obce prostřednictvím emailu sdhvysokanadlabem@seznam.cz


Jak poskytnout první pomoc při bodnutí bodavým hmyzem?

úterý 26. července 2016

Vysočtí hasiči mají zásahové vozidlo!

25. července 2016 byl obcí Vysoká nad Labem pro hasiče zakoupen technický automobil AVIA-TA.
Vozidlo je vedeno jako výjezdové v integrovaném záchranném systému ( IZS ) a je vybaveno elektrocentrálou a pneumatickým osvětlovacím stožárem, na který je možno zavěsit dva osvětlovací reflektory pro práci v noci. 
Elektrocentrála bude sloužit i jako zdroj elektrického napětí 230V.
Požární stříkačka PS-12 a hadicové vedení bude nastrojeno do regálů k tomu určených.
Na nástavbě vozidla je možno využít i nastavovací žebřík.
V nejbližších dnech bude vybaveno ještě benzínovým plovoucím čerpadlem pro rychlé odčerpání vody ze zaplavených objektů, WAPkou na vysokotlaké mytí a motorovou pilou.
Od znovuobnovení hasičské tradice ve Vysoké nad Labem uplynulo právě 6 měsíců a naše jednotka je mobilní, ustrojená a k plné akceschopnosti zbývá jejím členům již jen absolvování kurzů odborné přípravy, které je naplánováno na podzim 2016.
Doufáme, že jednotka bude dobře sloužit všem občanům naší obce.

Naše zásahové vozidlo bude veřejnosti slavnostně představeno 20. srpna 2016 na rozhledně Milíř na akci VYSOCKÝ IRON MAN!
čtvrtek 21. července 2016

Hasiči ve Vysoké opět zasahovali!

Dnes 21. července 2016 byla opět povolána do akce místní jednotka hasičů. Potřeba byla technická pomoc při likvidaci velkého hnízda bodavého hmyzu, které se nacházelo ve štítě RD. 
Velitel JSDH obce pan Radek Košťál po vyhodnocení situace přivolal profesionální hasiče HZS KHK, kteří museli na místo přistavit automobilový žebřík AZ-39.
Hasiči z koše žebříku odstranili hnízdo bodavého hmyzu a místo zásahu poté předali majiteli objektu.

úterý 19. července 2016

Vysočtí hasiči poprvé zasahovali!

V pondělí 18. července 2016 po 17 hodině nastal historický okamžik. 
Vysočtí hasiči byli povoláni ke svému prvnímu zásahu.
Potřeba byla technická pomoc v Hradecké ulici, a sice likvidace hnízda bodavého hmyzu.
Tímto chceme informovat všechny občany obce, že mohou využít pomoci vysockých hasičů i v takovýchto situacích. Nepouštějte se do ničeho sami a raději zavolejte odborníky!
pondělí 18. července 2016

Vyzvednutí pracovních stejnokrojů PSII

Upozorňuji všechny členy výjezdové jednotky obce, že ve čtvrtek 21. července 2016 máme v požární výzbrojně domluven termín pro vyzvednutí pracovních stejnokrojů PSII.
Prosím všechny členy jednotky, aby se v tento den dostavili do výzbrojny dle předem stanoveného harmonogramu.

Radek Košťál
velitel JSDH Vysoká nad Labem


pátek 8. července 2016

Hasiči radí – jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na dovolenou

Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na 
základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.

V domácnostech likvidovali hasiči požár během loňských prázdnin celkem v 429 případech. Tyto požáry si vyžádaly 6 lidských životů a 95 osob bylo zraněno. Celková škoda se vyšplhala na více než 65 miliónů korun.

Proto je zde několik rad od hasičů pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené.


  • Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.
  • Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
  • Při odchodu zhasněte všechna světla.
  • Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
  • Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy mohou zranit někoho před domem.
  • Kolem domu upevněte volně ležící předměty (truhlíky, zahradní nábytek, kusy plechu apod.), při silném větru by mohly odletět a ohrožovat okolí.
  • Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale oprava dveří také není zadarmo.
  • Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů nebo v bytě, například na ledničce.


Zdroj: HZS ČR

sobota 2. července 2016

Železná sobota s hasiči měla úspěch!

V sobotu 2. července 2016 jsme provedli v naší obci sběr železného šrotu. 
Se svozem jsme začali již v brzkých ranních hodinách a postupně projížděli celou vesnicí. 
Počasí nám přálo a vůbec nás nešetřilo.
Podařilo se nasbírat téměř 3 tuny šrotu!
Měli jsme dvě plné Avie a 2 přívěsné vozíky.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se do sběru zapojili a podpořili tak vysocké hasiče!
Děkujeme firmě Stavíme HK za bezplatné zapůjčení nákladního automobilu a firmě Collect za spolupráci při výkupu nasbíraného železa.
Poděkování patří i hasičům, kteří se na sběru podíleli a sice panu Martinu Motyčákovi, Lukáši Rudolfovi, Petru Prasličkovi, Josefu Košťálovi a Radku Košťálovi.

Ještě jednou díky!