úterý 4. února 2020

Webové stránky

Tyto webové stránky a forma prezentace sboru byly vytvořeny a spravovány odstupujícími členy výboru SDH.

Nově zvolené vedení se rozhodlo zvolit jiný způsob informování veřejnosti o činnosti SDH i JSDH a tudíž tyto stránky nebudou již dále aktualizovány, zůstanou aktivní pouze jako kronika činnosti vysockých hasičů pod vedením předsedy SDH a velitele JSDH Radka Košťála.

Činnost vysockých hasičů můžete sledovat prostřednictvím obecního zpravodaje a webových stránek obce.

Odstupující výbor SDH Vysoká nad Labem se tímto loučí!
Děkujeme všem členům, partnerům a podporovatelům za přijemnou spolupráci!
Doufáme, že hasičům zachováte přízeň i nadále!

.
Nová webová stránka nám zatím není známa, proto zde odkaz není uveden.

sobota 1. února 2020

Sbor má nové vedení

Uplynulo pětileté funkční období a přišel volební rok. 
Funkcionáři a zakládající členové SDH Vysoká nad Labem ve složení Radek Košťál, Jitka Košťálová a Martin Červený se rozhodli své funkce ve výboru znovu neobhajovat a dát prostor dalším členům sboru, aby se podíleli na jeho vedení. 

V listopadu 2019 proběhla v hasičském hangáru volební valná hromada sboru, na které byl zvolen nový výbor ve složení:

předseda: David Krám
velitel: Lukáš Rudolf
jednatel, hospodář: Tadeáš Salavec

Bohužel žádní další kandidáti se nepřihlásili a tak je nový výbor opět pouze tříčlenný.

Všem nově zvoleným funkcionářům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů ve vedení vysockých hasičů i jejich dalším rozvoji.

Za odstupující výbor SHD:
Radek Košťál