SOPTÍCI

Od září 2016 vedeme kroužek pro malé hasiče a hasičky. Chceme se intenzivně věnovat práci s našimi nejmenšími.

V roce 2016 byla otevřena je přípravka pro kluky a holky ve věku od 3 do 6 let a kroužek mladých hasičů pro děti od 6 do 14 let. Od roku 2017 děti pokračují v jedné skupině.

Kroužky probíhají pod odborným vedením. Starosta sboru pan Radek Košťál prošel speciálním programem preventivně výchovné činnosti akreditovaným MŠMT - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by se chtěl práci s dětmi věnovat, budeme rádi, když přijdete mezi nás.

Hasičina je skvělá - je kombinací sportovních aktivit, technických i odborných znalostí a manuálních dovedností.

Naučíme děti:
  • pohybovat se v kolektivu
  • pracovat v týmu
  • pomáhat si
  • řešit krizové situace 
  • zachovat si chladnou hlavu

Seznámíme je s činností hasičů a ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Dostanou možnost účastnit se nejrůznějších soutěží a přehlídek.

Snažíme se, aby se z dětí vytvořila dobrá parta a pomáhaly si navzájem. Třeba jednou bude někdo z nich zachraňovat životy jako profesionál a kdyby ne, tak se mu dovednosti z kroužku malých hasičů v životě rozhodně neztratí!


Kroužek mladých hasičů vedou:
Jana Hlinková
Lukáš Motyčák
Lukáš Rudolf

SDH Vysoká nad Labem