čtvrtek 2. května 2019

Soptíci

Tréninky Soptíků byly v dubnu 2019 převedeny do kompetence nového velitele JSDH pana Lukáše Rudolfa, s veškerými dotazy se obracejte přímo na něj osobně nebo prostřednictvím emailu sdhrudolf@seznam.cz.