neděle 18. února 2018

Leden a únor u hasičů

Letošní rok jsme zahájili výroční valnou hromadou sboru, která proběhla v pondělí 22. ledna v penzionu Hubert. Na VV jsme zhodnotili uplynulý rok a schválili naše plány a cíle na rok 2018. 
Plán práce byl spolu s členskými příspěvky odevzdán starostou sboru na OSH v Hradci Králové. 

Na VV byli také zvoleni dva delegáti na okrskovou valnou hromadu, která se konala 10. února v Malšově Lhotě. Za náš sbor byli vybráni Václav Kulhavý a Lukáš Rudolf.

V pátek 9. února zaměstnanci obce Vysoká nad Labem začali s pálením skládky bioodpadu za hřbitovem naproti zemědělskému družstvu. Přes den bylo páleniště hlídáno zaměstnanci obce, mimo pracovní hodiny na něj dohlíželi hasiči z JSDH. 
Pálení bylo řádně ohlášeno na operační středisko HZS KHK. 
Informace o plánovaném pálení byla  uvedena  také na stránkách obce.
V pondělí 12. února v době střídání dohledu byl operačnímu středisku ohlášen požár u ZD Polabí a.s. a byla spuštěna siréna pro výjezd jednotky. 
Operační středisko si telefonicky ověřilo s JSDH aktuální stav a poslalo profesionální hasiče na průzkum požářiště.
Pálení pod dohledem JSDH bylo ukončeno 16. února.Ve středu 14. února od ranních hodin profesionální hasiči ve spolupráci s JSDH obce prováděli kácení nebezpečného stromu na obecním pozemku vedle hostince U Salavců na základě znaleckého posudku, který doporučil tento strom odstranit. 
Profesionální hasiči na místo přijeli s automobilovou plošinou s dosahem 54m a vybavením pro kácení. Vysočtí hasiči pomáhali s řízením provozu na komunikaci a odklízením spadlých částí stromu.
Celá akce probíhala pod velením Radka Košťála a byla ukončena před 12hod.
Za JSDH byli přítomni hačiči Václav Kulhavý, Tadeáš Salavec a Lukáš Rudolf.

V pátek 16. února začalo školení velitelů družstev pro obsluhu benzínových motorových pil.
Postupně budou proškoleni všichni velitelé družstev.

Radek Košťál