JSDH

Vysoká nad Labem je obec s rostoucím počtem obyvatel a rozšiřující se infrastrukturou, dle zákona   je obec povinna zajistit požární ochranu na svém katastrálním území.
Obec měla na výběr dvě varianty a sice zaplatit výjezdovou jednotku města Hradce Králové nebo zřídit vlastní výjezdovou jednotku obce.
Zastupitelstvo obce po důkladném uvážení a kalkulaci všech nákladů zvolilo variantu založení vlastní výjezdové jednotky.
Dne 11. 4. 2016 zastupitelstvo na svém zasedání odhlasovalo zřízení výjezdové hasičské jednotky obce - JSDH Vysoká nad Labem. 

Starosta obce pan Jiří Horák jmenoval po schválení ředitelem HZS KHK velitelem jednotky pana Radka Košťála z Vysoké nad Labem.

JSDH Vysoká nad Labem je zařazena v kategorii JPO V.

Obsazení jednotky:

Velitel JSDH
Radek Košťál

Velitelé družstev
David Krám, Tadeáš Salavec, Lukáš Rudolf

Strojníci 
Václav Krpata, Lukáš Motyčák, Tomáš Hájek

Hasiči 
Václav Kulhavý, Martin Motyčák, David Šága, Lenka Krpatová Luczyová

JSDH Vysoká nad Labem


V případě, že budete potřebovat jakoukoliv pomoc vysockých hasičů obracejte se  na sdhvysokanadlabem@seznam.cz nebo volejte velitele právě sloužícího družstva na telefon:
607 059 398

V případě akutní mimořádné události, která vás bezprostředně ohrožuje na životě, zdraví a majetku volejte tísňovou linku 112!

Pro lepší organizaci a řízení jednotky velitel jednotky přidělil členům následující odpovědnosti:

Materiálně technický referent
Tadeáš Salavec
·        zodpovídá za správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
·        vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
·        vede evidenci osobních ochranných prostředků
·        vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování

Hlavní strojník
Tomáš Hájek
·        odpovídá za strojníky: Václav Krpata, Lukáš Motyčák, Tadeáš Salavec
·        rozděluje strojníkům úkoly
·        odpovídá za stav techniky a její akceschopnost
·        odpovídá za stav PHM (min. stav PHM 70)
·        vede evidenci PHM v Deníku evidence PHM
·        odpovídá za čistotu strojů a zařízení
·        1xměsíc mytí techniky + cvičná jízda strojníků 10 km každý
·        1xtýden provozní zkouška (5 min.) + doplnit PHM, oleje, dobití AKU, LED lampa, atd.
·        vede záznamy oprav a hlásí techniku/zařízení mimo provoz veliteli JSDH
·        vede záznamy o provozu čerpadel (doba použití)
·        vede evidenci PHM v Deníku evidence PHM
·        eviduje veškeré tyto záznamy v Deníku provozu a oprav


Technik technické služby
Martin Motyčák
·        označuje hadice modrým označením VNL
·        odpovídá za stav hadic a jejich délky
·        odpovídá za savice a klíče
·        1xměsíc provádí kontrolu hadic, spojek a gum
·        po každém použití hadic překontroluje jejich stav a odpovídá za jejich řádné usušení, smotání a uložení
·        vede záznamy o kontrole v Deníku hadic

Referent úklidu
Václav Kulhavý
·        odpovídá za čistotu haly a jejího bezprostředního okolí
·        min. 1xtýden provádí úklid haly a jejího bezprostředního okolí
·        vede záznamy o úklidu v Deníku úklidu