úterý 4. února 2020

Webové stránky

Tyto webové stránky a forma prezentace sboru byly vytvořeny a spravovány odstupujícími členy výboru SDH.

Nově zvolené vedení se rozhodlo zvolit jiný způsob informování veřejnosti o činnosti SDH i JSDH a tudíž tyto stránky nebudou již dále aktualizovány, zůstanou aktivní pouze jako kronika činnosti vysockých hasičů pod vedením předsedy SDH a velitele JSDH Radka Košťála.

Činnost vysockých hasičů můžete sledovat prostřednictvím obecního zpravodaje a webových stránek obce.

Odstupující výbor SDH Vysoká nad Labem se tímto loučí!
Děkujeme všem členům, partnerům a podporovatelům za přijemnou spolupráci!
Doufáme, že hasičům zachováte přízeň i nadále!

.
Nová webová stránka nám zatím není známa, proto zde odkaz není uveden.