sobota 1. února 2020

Sbor má nové vedení

Uplynulo pětileté funkční období a přišel volební rok. 
Funkcionáři a zakládající členové SDH Vysoká nad Labem ve složení Radek Košťál, Jitka Košťálová a Martin Červený se rozhodli své funkce ve výboru znovu neobhajovat a dát prostor dalším členům sboru, aby se podíleli na jeho vedení. 

V listopadu 2019 proběhla v hasičském hangáru volební valná hromada sboru, na které byl zvolen nový výbor ve složení:

předseda: David Krám
velitel: Lukáš Rudolf
jednatel, hospodář: Tadeáš Salavec

Bohužel žádní další kandidáti se nepřihlásili a tak je nový výbor opět pouze tříčlenný.

Všem nově zvoleným funkcionářům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů ve vedení vysockých hasičů i jejich dalším rozvoji.

Za odstupující výbor SHD:
Radek Košťál