O NÁS

Spolek dobrovolných hasičů byl ve Vysoké nad Labem založen v roce 1886 jako odezva na sérii požárů, které obec v průběhu 19. století zachvátily. Do sboru vstoupilo 46 členů. Sbor měl ve svém majetku dokonce i hasičskou stříkačku. Hasiči z Vysoké vypomáhali při požárech v Bukovině, Opatovicích nad Labem, Pohřebačce, Roudničce nebo Třebši. Požární zbrojnice se nacházela v prostorách, kde dnes sídlí pošta, knihovna či hospůdka EDIK. Spolek dobrovolných hasičů v obci postupně během let zanikl (60. léta 20. století) a hasičská tradice se tak ve Vysoké na několik desítek let přerušila.

Během roku 2015 jsme se začali intenzivně zaobírat myšlenkou znovuobnovení hasičské tradice ve Vysoké nad Labem. Za laskavé podpory obecního úřadu, zejména starosty obce Ing. Jiřího Horáka, se 23. ledna 2016 konala ustavující valná hromada spolku, která přijala stanovy SH ČMS a Sbor dobrovolných hasičů Vysoká nad Labem byl založen. Prvním starostou sboru byl zvolen pan Radek Košťál, rodilý Vysočák a profesionální hasič s mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Uvědomujeme si, že je před námi velký kus práce. Samotné založení SDH je jen administrativním krokem a je potřeba mu vdechnout život. Ostatní „dobráci“ mají před námi velký náskok a bude těžké se jim vyrovnat či je dostihnout. V celé řadě obcí mají obrovské léta budované technické zázemí a hasičskou tradici si předávají z generace na generaci.

Naší vizí je být otevřeným, moderním sborem a zaměřit se především na práci s mládeží, osvětu a prevenci na úseku požární ochrany a ochrany zdraví, pomáhat při živelných pohromách v obci, reprezentovat Vysokou v požárním sportu a zapojit se do kulturního/společenského života obce. Našimi aktivitami chceme oslovit všechny věkové kategorie.

V roce 2016 by Sbor dobrovolných hasičů v naší obci oslavil již 130. výročí svého založení!

Těšíme se!
Za výbor SDH Vysoká nad Labem
Radek Košťál, Jitka Košťálová a Martin Červený


Sbor dobrovolných hasičů r. 1936, foceno u pomníku vedle mateřské školy