neděle 22. dubna 2018

Požár v penzionu Hubert

O víkendu měli vysočtí hasiči napilno. V sobotu 21. dubna během dohledu nad pálením skládky se v 16:21hod rozezněla v obci siréna. Hasičům byl hlášen požár v 2. patře v penzionu Hubert.
Došlo k zahoření elektroinstalace z důvodu technické závady.
Před příjezdem profesionálních hasičů i JSDH Vysoká se zaměstnancům penzionu podařilo požár uhasit za pomoci hasícíh přístrojů.
Za JSDH vyjeli Tadeáš Salavec, David Krám, Václav Kulhavý a Lukáš Rudolf.

Radek Košťál

sobota 21. dubna 2018

Řízené pálení klestí a bioodpadu pod dohledem JSDH

Ve čtvrtek 19. dubna obecní úřad Vysoká nad Labem vydal pokyn ke spálení skládky bioodpadu naproti areálu Polabí a.s..
Pálení bylo řádně ohlášeno operačnímu středisku HZS KHK a probíhalo po celou dobu pod dohledem vysockých hasičů.
Za pomoci společnosti Polabí a.s. byla skládka přihrnuta nakladačem a po odhoření prolita vodou.
Pálení měli na starosti za JSDH Vysoká nad Labem Tadeáš Salavec, Václav Kulhavý, Martin Motyčák, Lukáš Motyčák.

pátek 20. dubna 2018

středa 18. dubna 2018

Dálková doprava vody na Milíř

Na úterním tréninku 17. dubna provedli mladí hasiči ve spolupráci se členy JSDH Vysoká nad Labem zkoušku dálkové dopravy vody na kopec Milíř.
Z hydrantové sítě u točny autobusu bylo nataženo hadicové vedení pod schody u rozhledny. Tlak z vodovodního řádu není schopen z důvodu velkého převýšení vytlačit vodu až na Milíř, proto hasiči umístili pod schody laminátovou nádrž a pomocí plovoucího čerpadla se jim podařilo dostat vodu až nahoru.
Soptíci se pořádně zapotili, veškeré vybavení bylo potřeba vynosit od hasičského vozidla, které bylo zaparkováno na parkovišti pod rozhlednou, připravit na určené místo a rozbalit dlouhé hadicové vedení. Protože vedení křížilo dva vjezdy do rodinných domů, byly nainstalovány nově zakoupené plastové přejezdové můstky.
Děti si vyzkoušely povely, které používají hasiči při dorozumívání na dálku pomocí paží.
Děti měly možnost komunikovat i přes nové vysílačky, které má ve svém vybavení JSDH.
Otestovali jsme si, že jsme schopni dostat vodu v připadě požáru např. lesní hrabanky k lesu přes Miliř s naším vybavením bez cisterny.
Tento způsob dálkové dopravy vody přečerpáváním se používá v těžko přístupných terénech např. v horách.
neděle 15. dubna 2018

Akce Ukliďme Česko ve Vysoké

V sobotu 7. dubna jsme se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se rozhodli strávit slunečné sobotní dopoledne úklidem naší obce a okolí. 
Byli jsme překvapeni, jak velké množství odpadu se nachází v bezprostředním okolí naší obce,  zejména v lese, podél cest a u Labe.
 V lese se celoročně pohybuje hodně pěších a kolařů, kteří nám zde nechávají samé poklady: pet lahve, plechovky, kelímky, obaly od energetických doplňků, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, apod.

Podařilo se uklidit 2 černé skládky: u Labe a v lokalitě u letiště.


Nasbíralo se celkem 600kg odpadu ( váženo v Polabí a.s. ):
68 pytlů plastů
14 pneu
2 čelní skla a 1 nárazník z osobního automobilu
1 záchodová mísa


Děkujeme obci za zapůjčení osobního automobilu s přívěsem a za zajištění likvidace sebraného odpadu.
Děkujeme Polabí a.s. za zvážení a dočasné uskladnění odpadu.


pátek 13. dubna 2018

Helicopter SHOW 2018

V sobotu 12. května 2018 se na letišti v Hradci Králové uskuteční další ročník populární Helicopter SHOW.

čtvrtek 5. dubna 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Tuto sobotu 7. dubna proběhne akce Ukliďme svět, ukliďme Česko i u nás ve Vysoké!
Organizátorem úklidu je SDH Vysoká nad Labem.
Sraz účastníků je 8:30 - 9:00hod u rozhledny Milíř.
Akce bude probíhat do 12:00hod.
Na tom, jak vypadá naše okolí, se podílíme všichni a udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, své děti, čisté životní prostředí nebo pro pocit odpovědnosti, může opravdu každý z nás.

Přidáte se také?

Radek Košťál


úterý 3. dubna 2018

Soptíkům začaly jarní tréninky

V úterý 27. března začaly soptíkům jarní tréninky. 
Počasí nám zatím přeje a tak trénujeme venku.
Na první hodině si děti připoměly získané znalosti a dovednosti z podzimu. 
Na druhé hodině provedly za podpory členů JSDH revizi hadicového vedení B a C.
Jednou ze základních dovedností mladých hasičů je orientace v mapě, proto jsme si pro ně připravili "bojovku". Každý obdržel mapu obce s označenými a zakreslenými požárními hydranty.  Každému z nich byl přidělen hydrant, který měl podle mapy vyhledat a aby jsme věděli, že byl úspěšný, u každého hydrantu bylo nachystáno malé překvapení.