sobota 21. dubna 2018

Řízené pálení klestí a bioodpadu pod dohledem JSDH

Ve čtvrtek 19. dubna obecní úřad Vysoká nad Labem vydal pokyn ke spálení skládky bioodpadu naproti areálu Polabí a.s..
Pálení bylo řádně ohlášeno operačnímu středisku HZS KHK a probíhalo po celou dobu pod dohledem vysockých hasičů.
Za pomoci společnosti Polabí a.s. byla skládka přihrnuta nakladačem a po odhoření prolita vodou.
Pálení měli na starosti za JSDH Vysoká nad Labem Tadeáš Salavec, Václav Kulhavý, Martin Motyčák, Lukáš Motyčák.