sobota 29. dubna 2017

Jiří Orsák, starosta KSH Královéhradeckého kraje, exkluzivně pro SDH Vysoká nad Labem

Je nám velkou ctí, že ku příležitosti ročního výročí existence a činnosti našeho sboru nám exkluzivní rozhovor poskytl pan Jiří Orsák, starosta KSH Královéhradeckého kraje.

brig. gen. Ing. František Mencl, Radek Košťál, Jiří Orsák

Jakou roli hrají sbory dobrovolných hasičů v systému požární ochrany?

Přečteme-li si Stanovy SH ČMS, hned ve druhém článku se dočteme, co je cílem a základními podmínkami činnosti dobrovolných hasičů. Z historie víme, jak a proč vznikaly hasičské spolky a odkaz našich předchůdců nám určuje naši činnost: 
aktivně přispívat k ochraně životů, zdraví a majetku občanů před požáry a poskytovat pomoc při živelných pohromách a mimořádných událostech, při nichž jde opět o zdraví, život nebo majetek spoluobčanů. Tato činnost byla spojována pouze s náplní práce členů sdružení zařazených v jednotkách. Mimořádné události, které postihly naši zemi v minulých letech, ale i některé lokální události však ukazují, že nejenom hasiči v jednotkách, ale také nezařazení hasiči se podíleli na pomoci při těchto událostech a tady se ukázalo, jak jsme připraveni kdykoliv a kdekoliv pomáhat.
 Z tohoto důvodu si myslím, že sbory dobrovolných hasičů hrají v systému požární ochrany svou nezastupitelnou roli. Když k tomu připočteme práci s mládeží, činnosti při přípravě našich nástupců, zapojení nezařazených hasičů do ochrany obyvatel plus všechny ostatní aktivity společenského charakteru, je jasné, že naše více než třistatisícová členská základna je jednou z nejorganizovanějších složek v systému požární ochrany a bezpečnosti obyvatel.

Jaký je podle Vás největší význam a přínos ankety Dobrovolní hasiči roku pro dobrovolné hasiče?

Díky organizátorům je to jedna z významných akcí, které zviditelňují činnost sborů a jednotek v rámci České Republiky. Už jen to, že se veřejnost prostřednictvím této ankety dovídá o činnosti hasičů, vedoucích mládežnických kolektivů a mládeže vůbec, o akcích, které hasiči organizují, zvyšuje míru informovanosti našich spoluobčanů  o tom, co že to ta děvčata a chlapi od hasičů vlastně dělají. 
Takže, ještě jednou díky všem organizátorům, ale také těm, kteří se do ankety se svojí činností přihlásí. Lepší reklama hasičů už nemůže být!!!
Vašemu sboru blahopřeji ke krásnému třetímu místu v anketě, zvláště proto, že jste obnovili činnost dobrovolných hasičů a jako krátce fungující sbor jste stanuli, jak se říká" na bedně ".

Co by mělo charakterizovat hasiče?

Vše vystihuje nejlépe Hasičské desatero, které jako kodex hasiče vytvořili naši předchůdci.

Zakládá se u nás hodně nových sborů nebo nové vznikají spíše vyjímečně? 

Vlivem registrace do spolkového rejstříku, ukončily některé sbory svou činnost a zanikly. 
Nejedná se o nějaké velké počty, jedná se spíše o sbory, které v činnosti pokulhávaly nebo se jedná o generační proces. 
V rámci našeho kraje zaniklo celkem 13 sborů a nově vznikly sbory dva, z nichž jeden je ten váš. 

 Co byste našemu sboru popřál do dalšího roku fungování? 

Vašemu sboru bych chtěl ještě jednou poblahopřát k umístění v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016 a do další činnosti popřát hodně zdařilých akcí, pracovité členstvo, odpovědné funkcionáře, příliv mladé krve a samozřejmě dobré zdraví vám i vašim rodinám. 
Úspěšný rok 2017!

Pane Orsáku, děkujeme za příjemné setkátní a odpovědi a přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v další činnosti.

Jitka Košťálová
jednatelka SDH Vysoká nad Labem

pátek 28. dubna 2017

středa 26. dubna 2017

středa 12. dubna 2017

Soptíci trénovali venku

Včerejší trénink malých Soptíků probíhal ve spolupráci se členy výjezdové jednotky obce.
V rámci probíhající kontroly hydrantů měly děti možnost vidět praktickou ukázku nadzemního hydrantu, dále si vyzkoušely džberovou stříkačku a plovoucí čerpadlo.
Zároveň jsme v praxi vyzkoušeli dorozumívací povely hasičů, které jsme se v minulých hodinách na učebně naučili.neděle 9. dubna 2017

Hasiči kontrolují stav požárních hydrantů v obci

V rámci plnění nařízení v oblasti požární ochrany o víkendu 8. - 9. dubna 2017 započala  pod vedením velitele jednotky obce Radka Košťála revize použitelnosti a provozuschopnosti vodních zdrojů resp. podzemních a nadzemních hydrantů na území obce Vysoká nad Labem.
Tato revize bude prováděna 1xročně a záznam o jejím provedení bude založen v dokumentaci PO ochrany obce.

Revizi provedli členové JSDH obce. 
Obec byla rozdělena do tří oblastí a každou oblast kontrolovala dvojice výjezdových hasičů obce.
Hasiči se zaměřili jak na stav hydrantu, tak i na jeho funkčnost.
O zjištěných závadách byl proveden záznam.
Hasiči, kteří fyzickou kontrolu prováděli:
Tadeáš Salavec, David Šága, Lukáš Rudolf, Lukáš Motyčák, David Krám, Martin Motyčák

Poměrně vysoký počet hydrantů byl nefunkční a nebylo možné je vůbec spustit.
Další hydranty byly zaneseny nánosem betonu, asfaltu a zeminy a některé se nedaly dohledat. Vlivem sekání trávy a výkopových prací zejména u podzemních hydrantů dochází k zanesení víčka uzávěru. 

Zjištěné nedostatky budou ve spolupráci s obcí a způsobilou osobou v co nejkratší době odstraněny.
Následovat by měla zkouška ověření tlaku a průtočného množství vody dle normy ČSN.
V případě požáru a nefunkčnosti hydrantů by mohlo dojít k prodlevám hasebních prací.

Radek Košťál
velitel JSDH Vysoká nad Labem.


středa 5. dubna 2017

HELICOPTER SHOW 2017

Zveme vás na další ročník úspěšné vrtulníkové akce s bohatým doprovodným programem a tradiční podívané pro širokou veřejnost

HELICOPTER SHOW

KDY: 13. 5. 2016 
KDE: letiště v Hradci KrálovéProžijte s rodinou den plný zábavy!
Těšit se můžete na ukázky letecké a zdravotnické techniky, praktické činnosti záchranářů, spolupráce složek IZS v rámci simulovaných zásahů a chybět nebudou ani ukázky vrcholné pilotáže mnoha typů vrtulníků i letounů, včetně letecké akrobacie.

Součástí HELICOPTER SHOW je i školení hasičů, kterého se zůčastní i někteří členové výjezdové jednotky naší obce. 
V letošním roce bude školení probíhat na téma: 
Řešení leteckých mimořádných událostí a taktické postupy Záchranné požární služby letiště