středa 12. dubna 2017

Soptíci trénovali venku

Včerejší trénink malých Soptíků probíhal ve spolupráci se členy výjezdové jednotky obce.
V rámci probíhající kontroly hydrantů měly děti možnost vidět praktickou ukázku nadzemního hydrantu, dále si vyzkoušely džberovou stříkačku a plovoucí čerpadlo.
Zároveň jsme v praxi vyzkoušeli dorozumívací povely hasičů, které jsme se v minulých hodinách na učebně naučili.