pondělí 8. dubna 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu 6. dubna se v ranních hodinách sešli hasiči spolu s dobrovolníky z naší obce a zapojili se tak do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Hasiči uklízeli kolem silnice do HK a na Bukovinu, dobrovolníci si vzali na starost les kolem rozhledny Milíř.
Posbíralo se celkem 50 pytlů odpadků zejména PET lahví a igelitů, pneumatik a dalšího odpadu.
Děkujeme obecnímu úřadu za přistavení kontejneru a Polabí a.s. za uskladnění.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO ÚKLIDU ZAPOJILI!!!