úterý 21. listopadu 2017

Soptíci

V úterý 14. listopadu jsme se pro tento rok rozloučili s našimi Soptíky, tréninky budou pokračovat opět na jaře. Poslední hodina byla zakončena opakováním první pomoci a lanové techniky.
Vysockým mladým hasičům byly sborem zakoupeny pracovní stejnokroje.
Ustrojením do stejnokrojů jsou dospělým hasičům opět o krok blíže a doufáme, že v budoucnu posílí výjezdovou jednotku obce Vysoká nad Labem :-)


sobota 11. listopadu 2017

Zásah při letecké nehodě nacvičovali hasiči na letišti v Hradci Králové

Nácvik zásahu jednotek požární ochrany při letecké nehodě prováděli 8. listopadu 2017 profesionální hasiči z Hradce Králové. Na hradeckém letišti vyprošťovali osoby s různými typy zranění z malého šestimístného letadla hned několika způsoby.
Během výcviku byly modelovány různé situace, v nichž si musí umět hasiči poradit. Postupně si vyzkoušeli záchranné postupy při vyprošťování osob, jež utrpěly při havárii vážná zranění. Jednotka musela na místě vyhodnotit například míru poškození páteře. Na základě toho zvolila záchranný postup.
Hasiči nacvičovali vyproštění osob dveřmi letadla, ale došlo i na komplikovanější situace. Při zásahu museli otevřít dveře pomocí hydraulické techniky nebo dokonce vyříznout provizorní otvor. Modelové situaci musel být přizpůsoben i samotný záchranný postup při vyprošťování osob.
Letadlo, na němž si hasiči záchranu osob procvičovali, poskytla společnost Gemini PORT. Poděkování patří i společnosti Letecké služby Hradec Králové, která poskytla prostor a zázemí pro výcvik.
Zdroj: www.pozary.cz

Zdroj: www.pozary.cz

Zdroj: www.pozary.cz

Zdroj: www.pozary.cz

Zdroj:www.pozary.cz

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje

pondělí 6. listopadu 2017

V hangáru se konečně svítí

Obec Vysoká nad Labem zřídila přívod elektrického proudu do obecního hasičského hangáru.
24. října provedli hasiči David Šága a Lukáš Rudolf výkopové práce pro přívodní kabel od přípojky u obchodu Hruška k hangáru, v pátek 3. listopadu potom společnost ČEZ osadila pilíř elektroměrem.
V sobotu 4. listopadu byla svolána brigáda z důvodu provedení rozvodů elektrického proudu po hangáru. Hasiči svépomocí přidělali na konstrukci osvětlení haly a rozvedli kabeláž. 
Brigády se účastnili: Václav Krpata, Václav Kulhavý, Lukáš Motyčák, Lukáš Rudolf, Tadeáš Salavec, David Šága, Tomáš Hájek
neděle 5. listopadu 2017

Školení pro velitele u HZS KHK

V sobotu 4. listopadu probíhalo na stanici HZS KHK U Přívozu školení velitelů JSDH obcí a velitelů družstev. Za naši jednotku se školení účastnil velitel družstva David Krám. Školení probíhalo od 9:00 do 16:00hod. Velitelé byli proškoleni na podávání zpráv o zásazích prostřednictvím webového portálu, lanovou techniku ( uzle,atd. ) a seznámili se s novým technickým vybavením HZS.

Radek Košťál
velitel JSDH