úterý 21. listopadu 2017

Soptíci

V úterý 14. listopadu jsme se pro tento rok rozloučili s našimi Soptíky, tréninky budou pokračovat opět na jaře. Poslední hodina byla zakončena opakováním první pomoci a lanové techniky.
Vysockým mladým hasičům byly sborem zakoupeny pracovní stejnokroje.
Ustrojením do stejnokrojů jsou dospělým hasičům opět o krok blíže a doufáme, že v budoucnu posílí výjezdovou jednotku obce Vysoká nad Labem :-)