úterý 4. února 2020

Webové stránky

Tyto webové stránky a forma prezentace sboru byly vytvořeny a spravovány odstupujícími členy výboru SDH.

Nově zvolené vedení se rozhodlo zvolit jiný způsob informování veřejnosti o činnosti SDH i JSDH a tudíž tyto stránky nebudou již dále aktualizovány, zůstanou aktivní pouze jako kronika činnosti vysockých hasičů pod vedením předsedy SDH a velitele JSDH Radka Košťála.

Činnost vysockých hasičů můžete sledovat prostřednictvím obecního zpravodaje a webových stránek obce.

Odstupující výbor SDH Vysoká nad Labem se tímto loučí!
Děkujeme všem členům, partnerům a podporovatelům za přijemnou spolupráci!
Doufáme, že hasičům zachováte přízeň i nadále!

.
Nová webová stránka nám zatím není známa, proto zde odkaz není uveden.

sobota 1. února 2020

Sbor má nové vedení

Uplynulo pětileté funkční období a přišel volební rok. 
Funkcionáři a zakládající členové SDH Vysoká nad Labem ve složení Radek Košťál, Jitka Košťálová a Martin Červený se rozhodli své funkce ve výboru znovu neobhajovat a dát prostor dalším členům sboru, aby se podíleli na jeho vedení. 

V listopadu 2019 proběhla v hasičském hangáru volební valná hromada sboru, na které byl zvolen nový výbor ve složení:

předseda: David Krám
velitel: Lukáš Rudolf
jednatel, hospodář: Tadeáš Salavec

Bohužel žádní další kandidáti se nepřihlásili a tak je nový výbor opět pouze tříčlenný.

Všem nově zvoleným funkcionářům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů ve vedení vysockých hasičů i jejich dalším rozvoji.

Za odstupující výbor SHD:
Radek Košťál


čtvrtek 2. května 2019

Soptíci

Tréninky Soptíků byly v dubnu 2019 převedeny do kompetence nového velitele JSDH pana Lukáše Rudolfa, s veškerými dotazy se obracejte přímo na něj osobně nebo prostřednictvím emailu sdhrudolf@seznam.cz.


pondělí 8. dubna 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu 6. dubna se v ranních hodinách sešli hasiči spolu s dobrovolníky z naší obce a zapojili se tak do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Hasiči uklízeli kolem silnice do HK a na Bukovinu, dobrovolníci si vzali na starost les kolem rozhledny Milíř.
Posbíralo se celkem 50 pytlů odpadků zejména PET lahví a igelitů, pneumatik a dalšího odpadu.
Děkujeme obecnímu úřadu za přistavení kontejneru a Polabí a.s. za uskladnění.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO ÚKLIDU ZAPOJILI!!!


pátek 5. dubna 2019

Výjezd JSDH

1. dubna ve 21:37 hod se rozezněla siréna a výjezdová jednotka obce byla svolána k výjezdu.
Jednalo se o požár mezi č.p. 49 a č.p. 111.
Souběžně na místo vyrazili i profesionální hasiči ze stanice U Přívozu v HK.
Průzkumem byla zjištěna příčina požáru a sice neohlášené pálení většího rozsahu, které nebylo nějak zajištěno.
Na místo vyjeli: velitel David Krám, strojník Václav Krpata a hasiči Martin Motyčák, Lukáš Motyčák a Tadeáš Salavec.
V letošní roce se jednalo již o druhý výjezd, což u jednotky kategorie JPO V poměrně vysoký počet.

pondělí 25. března 2019

Sběr železného šrotu 2019

V sobotu 23. března v dopoledních hodinách hasiči zorganizovali tradiční jarní sběr železného šrotu.
Sebralo se celkem 3800kg železa a oceli a 15kg autobaterií.
Děkujeme autodopravě CUBI za svoz a dopravu!