úterý 2. ledna 2018

Pár novoročních slov...

Vážení a milí členové sboru a spoluobčané, rád bych vám jménem vysockých hasičů popřál šťastný a úspěšný nový rok 2018 bez požárů a krizových situací.

První dny v roce obvykle hodnotíme rok uplynulý a díváme se dopředu na to, co nás čeká.
Rok 2017 byl pro vysocké hasiče rokem úspěšným. Je za námi obrovský kus práce.
Musíme si uvědomit, že sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci obnoven po více než padesátileté odmlce. Po původním sboru nám nezbylo žádné technické zázemí ani vybavení, žádní aktivní členové, žádné odborné povědomí o požární ochraně a práci.
Neměli jsme tedy na co navázat a stáli tak na startovní čáře.
V jednom roce jsme založili sbor dobrovolných hasičů a zřídili obecní výjezdovou jednotku zařazenou do systému IZS. Samotné založení i chod sboru a výjezdové jednotky obce s sebou nese spoustu mravenčí práce a administrativní zátěže. V rámci České Republiky je to unikátní věc.
Jinde mají obrovské, léta budované technické zázemí, hasičskou tradici si předávají z generace na generaci a výjezdové jednotky obcí vznikají z fungujících sborů.
I přes to všechno se nám podařilo dvakrát se probojovat mezi finalisty ankety Dobrovolní hasiči roku a jednou si dokonce stoupnout na bednu, což považuji za veliký úspěch.

Hasičem se nikdo nestane přes noc. Hasičina je dřina. Je to velmi psychicky i fyzicky náročná, obsáhlá a odborná práce. Dobrovolní hasiči mají svou nezastupitelnou a důležitou roli v systému požární ochrany obcí a měst v České Republice.
Klíčová je v naší obci práce s mladými hasiči, kteří svými znalostmi a zkušenostmi v budoucnu posílí výjezdovou jednotku obce. Potrvá roky než překleneme přechodné období a vychováme generaci vysockých hasičů. 

Děkuji všem aktivním členům sboru i výjezdové jednotky obce za jejich dosavadní práci a činnost, děkuji všem vedoucím mladých hasičů za čas, který investují do hasičské budoucnosti obce a všem těm, kteří nás podporují.

Radek Košťál