TECHNIKA

                    Hasičské požární stříkačky používané ve Vysoké nad Labem


První stříkačka pořízená Sborem dobrovolných hasičů ve Vysoké v roce 1886 byla koněspřežná stříkačka od firmy Smékal a syn Smíchov. Stříkačka měla udávaný výkon pístového čerpadla 350 l/min. a poháněla ji pumpa, kterou obsluhovali 4 muži. Byla osazena konopnými hadicemi o celkové délce 170 - 200 metrů, dvěma kusy proudnic a čtyřmi savicemi s proutěným sacím košem. Některé tyto stříkačky byly vybaveny parním pohonem a později dokonce i benzínovým pomocným motorem. 

původní Vysocká stříkačka, Bohdašín 2006, foto: J. Králič st.

Stříkačka byla tažena párem koní, který se blízko požářiště musel odpřáhnout, aby se koně nesplašili. Zdrojem vody pro hašení byly studny, popřípadě přírodní vodní zdroje poblíž požáru.  Sestavením savic a nasazením proutěného koše se vytvořilo přívodní vedení do stříkačky. Část družstva osadila rukojeť pumpy a pumpovala. Strojník dohlížel na zalití čerpadla se savicemi a zbytek družstva zajišťoval podle rozsahu požáru jeden nebo dva útočící proudy. Jmenovaný velitel družstva po průzkumu místa zavelel paží k spuštění stříkačky a začala doprava vody k místu určení.
Postupem času začala být vysocká koněspřežná stříkačka s ručním pohonem nedostačující a hasební práce byly velice neefektivní. 


Ukázka práce s koněspřežnou stříkačkou, zdroj youtube.com


 Detaily koněspřežné stříkačky Smékal a syn, foto: Radek Košťál

V roce 1936 se obec rozhodla zakoupit přívěsnou motorovou stříkačku od firmy Stratílek Vysoké Mýto
Tato nová stříkačka byla osazena benzínovým motorem chlazeným kapalinou o zdvihovém objemu 1198 ccm s výkonem 35 HP, karburátorem SOLEX, odstředivým čerpadlem, sacím hrdlem 110 mm a výtlačným hrdlem 75 mm. Výkon čerpadla při 3500 ot/min byl 1600 l/min. 
Na rozdíl od starších typů těchto stříkaček už měla vývěvu na spálené plyny, která sloužila na nasátí vody do čerpadla ze zdroje. Motorová stříkačka s čerpadlem byla umístěna na jednoosém zakapotovaném přívěsu s okem. Vytažením podpěrné nohy a zastrčením do oka oje bylo možno ve dvou lidech vlastní silou přemísťovat stříkačku po obci. Přívěs mohl být tažen také traktorem nebo jiným vozidlem se závěsem. Startovala se pomocí kliky, což nebylo jednoduché a vyžadovalo to určitý cvik, protože motor byl velmi choulostivý na studený start. 
Hasiči měli stříkačku zaparkovanou ve zbrojnici vedle pošty.


přívěsná motorová stříkačka, ilustrační foto, zdroj: SDH Dobrá Voda u Hořic

V polovině 60. let zasahoval sbor např. v domě č.p. 63 u Krámových při čerpání vody ze zatopeného sklepení a u domu č.p. 16 při odčerpávání vody ze studny, aby ji majitelé mohli vyčistit.

Koncem 60. let došlo v zimním období k zanedbání údržby stříkačky. Nedostatečným odvodněním čerpadla došlo při mrazech k rozpraskání těla čerpadla a stříkačka byla definitivně vyřazena z provozu. Na půl století se ve Vysoké činnost sboru přerušila.

Informace nám poskytli místní rodák a strojník původního sboru pan Josef Schejbal z č.p. 75 a pamětník pan Josef Košťál z č.p. 116.

Koncem 90. let se koňská stříkačka dosud nevyjasněným způsobem dostala do obce Bohdašín. Vysoká se pokoušela tuto historickou památku získat zpět, bohužel marně. 
Naše stříkačka slouží v současné době Sboru dobrovolných hasičů v obci Bohdašín a prošla kompletní renovací. 

Na začátku roku 2016 jsme neměli tedy žádnou techniku a snažili jsme se získat finanční prostředky na nákup nového moderního vybavení.

Ve čtvrtek 23. června 2016 bylo do správy hasičů předáno obecní mini rypadlo RYAN-R600. Rypadlo bude udržováno a používáno výjezdovou jednotkou obce na její činnost a po dohodě s hasiči také pro potřeby občanů Vysoké nad Labem.


Ilustrační foto minirypadla RYAN-R600


V neděli 26. června 2016 do našeho vybavení přibyla požární motorová stříkačka PS-12 včetně savic, hydrantového nástavce a dopravního vedení. Stříkačka je plně funkční a akceschopná, doposud sloužila sboru dobrovolných hasičů v Malšově Lhotě. 


Vysocká PS-12, foto: Jitka Košťálová
V pondělí 25. července 2016 byl obcí pro výjezdovou jednotku zakoupen dopravní automobil AVIA 31 DA-12, který sloužil  hasičům z JSDH Nechanice. Vozidlo je vedeno jako výjezdové v integrovaném záchranném systému (IZS) a je vybaveno elektrocentrálou a pneumatickým osvětlovacím stožárem, na který je možno zavěsit dva osvětlovací reflektory pro práci v noci. Elektrocentrála slouží i jako zdroj elektrického napětí 230 V. Požární stříkačka PS-12 a hadicové vedení je nastrojeno do regálů k tomu určených. Na nástavbě vozidla je možno využít i nastavovací žebřík. Vozidlo je vybaveno ještě benzínovým plovoucím čerpadlem pro rychlé odčerpání vody ze zaplavených objektů, kompresorem a WAPkou na vysokotlaké mytí.


vysocký dopravní automobil AVIA 31 DA-12
16. listopadu 2016 se Sbor dobrovolných hasičů Vysoká nad Labem umístil na třetím místě v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016 a za výhru 40 000,-Kč byl pořízen do vybavení člun s příslušenstvím ( záchranné vesty, přilby, pádla, ... ). Člun bude sloužit mimo jiné i pro potřeby výjezdové jednotky obce v případě povodní či pro záchranné práce na vodě ( v katastru obce se nachází vodní tok Labe ).


Radek Košťál
starosta SDH Vysoká nad Labem
velitel JSDH Vysoká nad Labem