sobota 29. dubna 2017

Jiří Orsák, starosta KSH Královéhradeckého kraje, exkluzivně pro SDH Vysoká nad Labem

Je nám velkou ctí, že ku příležitosti ročního výročí existence a činnosti našeho sboru nám exkluzivní rozhovor poskytl pan Jiří Orsák, starosta KSH Královéhradeckého kraje.

brig. gen. Ing. František Mencl, Radek Košťál, Jiří Orsák

Jakou roli hrají sbory dobrovolných hasičů v systému požární ochrany?

Přečteme-li si Stanovy SH ČMS, hned ve druhém článku se dočteme, co je cílem a základními podmínkami činnosti dobrovolných hasičů. Z historie víme, jak a proč vznikaly hasičské spolky a odkaz našich předchůdců nám určuje naši činnost: 
aktivně přispívat k ochraně životů, zdraví a majetku občanů před požáry a poskytovat pomoc při živelných pohromách a mimořádných událostech, při nichž jde opět o zdraví, život nebo majetek spoluobčanů. Tato činnost byla spojována pouze s náplní práce členů sdružení zařazených v jednotkách. Mimořádné události, které postihly naši zemi v minulých letech, ale i některé lokální události však ukazují, že nejenom hasiči v jednotkách, ale také nezařazení hasiči se podíleli na pomoci při těchto událostech a tady se ukázalo, jak jsme připraveni kdykoliv a kdekoliv pomáhat.
 Z tohoto důvodu si myslím, že sbory dobrovolných hasičů hrají v systému požární ochrany svou nezastupitelnou roli. Když k tomu připočteme práci s mládeží, činnosti při přípravě našich nástupců, zapojení nezařazených hasičů do ochrany obyvatel plus všechny ostatní aktivity společenského charakteru, je jasné, že naše více než třistatisícová členská základna je jednou z nejorganizovanějších složek v systému požární ochrany a bezpečnosti obyvatel.

Jaký je podle Vás největší význam a přínos ankety Dobrovolní hasiči roku pro dobrovolné hasiče?

Díky organizátorům je to jedna z významných akcí, které zviditelňují činnost sborů a jednotek v rámci České Republiky. Už jen to, že se veřejnost prostřednictvím této ankety dovídá o činnosti hasičů, vedoucích mládežnických kolektivů a mládeže vůbec, o akcích, které hasiči organizují, zvyšuje míru informovanosti našich spoluobčanů  o tom, co že to ta děvčata a chlapi od hasičů vlastně dělají. 
Takže, ještě jednou díky všem organizátorům, ale také těm, kteří se do ankety se svojí činností přihlásí. Lepší reklama hasičů už nemůže být!!!
Vašemu sboru blahopřeji ke krásnému třetímu místu v anketě, zvláště proto, že jste obnovili činnost dobrovolných hasičů a jako krátce fungující sbor jste stanuli, jak se říká" na bedně ".

Co by mělo charakterizovat hasiče?

Vše vystihuje nejlépe Hasičské desatero, které jako kodex hasiče vytvořili naši předchůdci.

Zakládá se u nás hodně nových sborů nebo nové vznikají spíše vyjímečně? 

Vlivem registrace do spolkového rejstříku, ukončily některé sbory svou činnost a zanikly. 
Nejedná se o nějaké velké počty, jedná se spíše o sbory, které v činnosti pokulhávaly nebo se jedná o generační proces. 
V rámci našeho kraje zaniklo celkem 13 sborů a nově vznikly sbory dva, z nichž jeden je ten váš. 

 Co byste našemu sboru popřál do dalšího roku fungování? 

Vašemu sboru bych chtěl ještě jednou poblahopřát k umístění v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016 a do další činnosti popřát hodně zdařilých akcí, pracovité členstvo, odpovědné funkcionáře, příliv mladé krve a samozřejmě dobré zdraví vám i vašim rodinám. 
Úspěšný rok 2017!

Pane Orsáku, děkujeme za příjemné setkátní a odpovědi a přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v další činnosti.

Jitka Košťálová
jednatelka SDH Vysoká nad Labem