neděle 9. dubna 2017

Hasiči kontrolují stav požárních hydrantů v obci

V rámci plnění nařízení v oblasti požární ochrany o víkendu 8. - 9. dubna 2017 započala  pod vedením velitele jednotky obce Radka Košťála revize použitelnosti a provozuschopnosti vodních zdrojů resp. podzemních a nadzemních hydrantů na území obce Vysoká nad Labem.
Tato revize bude prováděna 1xročně a záznam o jejím provedení bude založen v dokumentaci PO ochrany obce.

Revizi provedli členové JSDH obce. 
Obec byla rozdělena do tří oblastí a každou oblast kontrolovala dvojice výjezdových hasičů obce.
Hasiči se zaměřili jak na stav hydrantu, tak i na jeho funkčnost.
O zjištěných závadách byl proveden záznam.
Hasiči, kteří fyzickou kontrolu prováděli:
Tadeáš Salavec, David Šága, Lukáš Rudolf, Lukáš Motyčák, David Krám, Martin Motyčák

Poměrně vysoký počet hydrantů byl nefunkční a nebylo možné je vůbec spustit.
Další hydranty byly zaneseny nánosem betonu, asfaltu a zeminy a některé se nedaly dohledat. Vlivem sekání trávy a výkopových prací zejména u podzemních hydrantů dochází k zanesení víčka uzávěru. 

Zjištěné nedostatky budou ve spolupráci s obcí a způsobilou osobou v co nejkratší době odstraněny.
Následovat by měla zkouška ověření tlaku a průtočného množství vody dle normy ČSN.
V případě požáru a nefunkčnosti hydrantů by mohlo dojít k prodlevám hasebních prací.

Radek Košťál
velitel JSDH Vysoká nad Labem.