úterý 3. dubna 2018

Soptíkům začaly jarní tréninky

V úterý 27. března začaly soptíkům jarní tréninky. 
Počasí nám zatím přeje a tak trénujeme venku.
Na první hodině si děti připoměly získané znalosti a dovednosti z podzimu. 
Na druhé hodině provedly za podpory členů JSDH revizi hadicového vedení B a C.
Jednou ze základních dovedností mladých hasičů je orientace v mapě, proto jsme si pro ně připravili "bojovku". Každý obdržel mapu obce s označenými a zakreslenými požárními hydranty.  Každému z nich byl přidělen hydrant, který měl podle mapy vyhledat a aby jsme věděli, že byl úspěšný, u každého hydrantu bylo nachystáno malé překvapení.