středa 18. dubna 2018

Dálková doprava vody na Milíř

Na úterním tréninku 17. dubna provedli mladí hasiči ve spolupráci se členy JSDH Vysoká nad Labem zkoušku dálkové dopravy vody na kopec Milíř.
Z hydrantové sítě u točny autobusu bylo nataženo hadicové vedení pod schody u rozhledny. Tlak z vodovodního řádu není schopen z důvodu velkého převýšení vytlačit vodu až na Milíř, proto hasiči umístili pod schody laminátovou nádrž a pomocí plovoucího čerpadla se jim podařilo dostat vodu až nahoru.
Soptíci se pořádně zapotili, veškeré vybavení bylo potřeba vynosit od hasičského vozidla, které bylo zaparkováno na parkovišti pod rozhlednou, připravit na určené místo a rozbalit dlouhé hadicové vedení. Protože vedení křížilo dva vjezdy do rodinných domů, byly nainstalovány nově zakoupené plastové přejezdové můstky.
Děti si vyzkoušely povely, které používají hasiči při dorozumívání na dálku pomocí paží.
Děti měly možnost komunikovat i přes nové vysílačky, které má ve svém vybavení JSDH.
Otestovali jsme si, že jsme schopni dostat vodu v připadě požáru např. lesní hrabanky k lesu přes Miliř s naším vybavením bez cisterny.
Tento způsob dálkové dopravy vody přečerpáváním se používá v těžko přístupných terénech např. v horách.