pátek 29. července 2016

Zvýšený výskyt bodavého hmyzu a první pomoc při bodnutí

Letní teploty s sebou přináší zvýšený výskyt bodavého hmyzu

Hasiči každodenně vyjíždějí k zásahům spojeným s odstraněním včel, vos a sršňů.

S teplým počasím přibývá výjezdů z důvodu výskytu nebezpečného hmyzu. V květnu a červnu se nejčastěji jedná o včely, které hledají místo pro svou matku. Vosy se ve zvýšené míře vyskytují nejvíce v červu, a to ve spárách zdiva, na balkonech bytů, v podbití domů, v okolí ovocných stromů apod. Sršni létají nejvíce v srpnu a září.

Hasiči musí být při likvidaci roje chráněni včelařskou kuklou, rukavicemi a vhodné je použití včelařské kombinézy. Hmyz by měl být odchytáván nejlépe v ranních či večerních hodinách, kdy není rozlítaný a je tak odstraněno nejvíce jedinců. Roj lze zklidnit vodní mlhou či kouřem. Poté je sklepnut do rojáčku nebo je možné použít průmyslový vysavač. Na špatně přístupných místech např. zdivo za trámy, spáry apod. jsou hnízda likvidována za pomoci insekticidů.

Profesionální a dobrovolní hasiči HZS Královéhradeckého kraje zasahovali od začátku května již v téměř 60 případech výskytu bodavého hmyzu. Se zvyšováním teplot lze předpokládat zrychlený nárůst tohoto čísla.

Pokud ve svém obydlí či v jeho těsné blízkosti objevíte velké hnízdo bodavého hmyzu, které vás bezprostředně ohrožuje, zavolejte linku 112 nebo v případě, že nehrozí akutní nebezpečí situaci konzultujte s velitelem JSDH obce prostřednictvím emailu sdhvysokanadlabem@seznam.cz


Jak poskytnout první pomoc při bodnutí bodavým hmyzem?


* Lokalizujte místo vpichu. 

* Pokud v ráně zůstalo žihadlo, opatrně jej vyjměte. 

* Místo bodnutí neutralizujte: po bodnutí vosou kyselinou (ocet, cibule, citron), po bodnutí včelou, čmelákem nebo sršní zásadou (mýdlový roztok, jedlá soda). Obecně pomáhá aromatický olejíček s eukalyptem nebo levandulí. 

* Chlaďte místo vpichu (hadříkem či žínkou namočenou v chladné vodě, kouskem ledu zabaleným v mikrotenovém sáčku nebo kapesníku, mraženou zeleninou v sáčku…). 

* V případě větší reakce podejte volně prodejné antihistaminikum. 

* Místo vpichu a jeho okolí ošetřete chladicím gelem, jenž zároveň zmírní otok. 

Pokud se člověk po bodnutí hmyzem dostává do anafylaktického šoku, postupujte následovně: 

* Okamžitě volejte 155. 

* Uložte jej do stabilizované polohy – položte jej na tvrdou položku, tu pak nadzvedněte tak, aby nohy postiženého byly výš než hlava a aby podložka svírala s podlahou úhel cca 30°. 

* V případě nutnosti začněte s masáží srdce, eventuálně s umělým dýcháním (ale jen pokud jej správně zvládáte). 

* Je-li postižený vybaven adrenalinovým perem (Epipen, Anapen), vbodněte mu jej co nejdříve do svalu.