sobota 2. července 2016

Železná sobota s hasiči měla úspěch!

V sobotu 2. července 2016 jsme provedli v naší obci sběr železného šrotu. 
Se svozem jsme začali již v brzkých ranních hodinách a postupně projížděli celou vesnicí. 
Počasí nám přálo a vůbec nás nešetřilo.
Podařilo se nasbírat téměř 3 tuny šrotu!
Měli jsme dvě plné Avie a 2 přívěsné vozíky.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se do sběru zapojili a podpořili tak vysocké hasiče!
Děkujeme firmě Stavíme HK za bezplatné zapůjčení nákladního automobilu a firmě Collect za spolupráci při výkupu nasbíraného železa.
Poděkování patří i hasičům, kteří se na sběru podíleli a sice panu Martinu Motyčákovi, Lukáši Rudolfovi, Petru Prasličkovi, Josefu Košťálovi a Radku Košťálovi.

Ještě jednou díky!