čtvrtek 2. června 2016

1. členská chůze je za námi!

V úterý 31.5.2016 se v penzionu Hubert od 19:00 hodin konala historicky první členská schůze obnoveného sdružení dobrovolných hasičů ve Vysoké nad Labem. 
I přesto, že nám chybělo 5 členů,  bylo v salonku poměrně hodně živo.
Schůzi zahájil starosta sboru pan Radek Košťál, který představil všechny členy výboru a seznámil nás s programem. Informací a bodů k projednání bylo opravdu hodně.
Schůze se jako čestný host zúčastnil také starosta obce pan Ing. Jiří Horák.
Hlasováním byly obsazeny funkce referenta mládeže a kronikáře.
Zlatým hřebem večera bylo představení znaku vysockých hasičů!
Na závěr byly rozdány členské průkazy.
Děkujeme panu Sedláčkovi za přípravu salonku.
Děkujeme všem členům za účast a příjemnou atmosféru.
Těšíme se příště!
Výbor SDH Vysoká nad Labem