neděle 5. června 2016

Termín odevzdání lékařských prohlídek členů JSDH

Připomínám všem členům výjezdové jednotky obce JSDH Vysoká nad Labem, že termín pro odevzdání potvrzení lékařské způsobilosti je 10. června 2016!

Radek Košťál
velitel JSDH Vysoká nad Labem