čtvrtek 15. prosince 2016

Zprávy z JSDH

V tomto týdnu započala na obecním pozemku za obchodem Hruška ve Vysoké nad Labem výstavba zpevněné plochy pro kryté stání technického automobilu výjezdové jednotky naší obce.
Zároveň bylo na obecním úřadě zprovozněno svolávací zařízení, kterým se v případě výjezdu bude prostřednictvím SMS svolávat družstvo, které bude držet hotovost. 
Pokud v naší obci dojde k požáru, hasiče svolá také siréna umístěná na střeše MŠ.