neděle 5. srpna 2018

Vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek - zvýšené riziko požáru

Na základě návrhu ředitele HZS KHK a v souvislosti s vyšší četností požárů v přírodním prostředí vyhlásil hejtman Jiří Štěpán dne 25. července období mimořádných klimatických podmínek.
V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti nutné k zajištění požární bezpečnosti.

Do odvolání bude z výše uvedených důvodů zablokována aplikace pro hlášení pálení biologického odpadu na území Královéhradeckého kraje.

Mezi povinnosti fyzických osob patří například zákaz:

  • kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku
  • rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí
  • táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě
  • spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami
Podrobný soupis všech stanovených povinností fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a případných sankcí naleznete v příloze nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz níže).

Zdroj: web HZS KHK