neděle 28. října 2018

100. let Československa

V neděli 28.10.2018 se hasiči účastnili slavnostního aktu sázení lípy ku příležitosti 100. výročí Československa. 
Hasiče reprezentovali Radek Košťál, David Krám, Tadeáš Salavec, Václav Kulhavý, Lukáš Motyčák a za mladé hasiče se účastnila Barbora Tachecí s Aničkou Kučerovou.
Hasiči lípu s balem umístili do předem připraveného výkopu a poté zaházeli.
Podmínky nebyly právě příznivé, foukal silný vítr a mrholilo, ale i přesto byla poměrně hojná účast. 
Ke kořenům stromu byla uložena nerezová schránka, do které byly schovány artefakty od obce, obecních spolků a jednotlivých občanů. 
Jako vzkaz příštím generacím hasiči do schránky vložili vyšívanou domovenku se znakem vysockých hasičů a obrázky od našich mladých hasičů.
Mladí hasiči namalovali krásné obrázky inspirované motivy z obce a života hasičů.
Děkujeme Barunce Tachecí, Aničce Kučerové, sourozencům Bašovým a Elišce Košťálové za jejich výkresy!

vzkaz příštím generacím od SDH Vysoká nad Labem

Barbora Tachecí

Anna Kučerová

Eliška Košťálová

Linda Bašová

Lukáš Baše