pondělí 4. září 2017

Organizace JSDH

Pro lepší organizaci a řízení jednotky velitel jednotky přidělil členům následující odpovědnosti:

Materiálně technický referent
Tadeáš Salavec
·        zodpovídá za správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
·        vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
·        vede evidenci osobních ochranných prostředků
·        vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování

Hlavní strojník
Tomáš Hájek
·        odpovídá za strojníky: Václav Krpata, Lukáš Motyčák, Tadeáš Salavec
·        rozděluje strojníkům úkoly
·        odpovídá za stav techniky a její akceschopnost
·        odpovídá za stav PHM (min. stav PHM 70)
·        vede evidenci PHM v Deníku evidence PHM
·        odpovídá za čistotu strojů a zařízení
·        1xměsíc mytí techniky + cvičná jízda strojníků 10 km každý
·        1xtýden provozní zkouška (5 min.) + doplnit PHM, oleje, dobití AKU, LED lampa, atd.
·        vede záznamy oprav a hlásí techniku/zařízení mimo provoz veliteli JSDH
·        vede záznamy o provozu čerpadel (doba použití)
·        vede evidenci PHM v Deníku evidence PHM
·        eviduje veškeré tyto záznamy v Deníku provozu a oprav

Technik technické služby
Martin Motyčák
·        označuje hadice modrým označením VNL
·        odpovídá za stav hadic a jejich délky
·        odpovídá za savice a klíče
·        1xměsíc provádí kontrolu hadic, spojek a gum
·        po každém použití hadic překontroluje jejich stav a odpovídá za jejich řádné usušení, smotání a uložení
·        vede záznamy o kontrole v Deníku hadic

Referent úklidu
Václav Kulhavý
·        odpovídá za čistotu haly a jejího bezprostředního okolí
·        min. 1xtýden provádí úklid haly a jejího bezprostředního okolí
·        vede záznamy o úklidu v Deníku úklidu